Bảng giá đất nền Biên Hoà Newcity

0
664

Báng giá đất nền biên Hoà newcity đợt 1 công bố 3800 nền giai đoạn 1 giá khởi điểm từ 10.000.000đ/m2 đến 19.000.000đ/m2  giá được xác định theo các yếu tố như sau”

Bảng giá đất nền biên hoà Newcity

  1. Đường chính
  2. vị trí
  3. Hướng
  4. diện tích
  5. số lượng khách hàng đặt mua
  6. các yếu tố khác để xác định giá bán một cách khách quan nhất

BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN BIÊN HOÀ NEWCITY 

GOLF LONG THÀNH

Bảng giá đất nèn Biên hoà Newcity

Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity
Bảng giá đất nền biên hoà Newcity